Medicatieproces - kwalificatie - Medicatiegegevens raadplegend systeem - Alle bouwstenen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Dit document beschrijft de te doorlopen scripts bij kwalificatie voor de systeemrol:

  • Medicatiegegevens raadplegend systeem - alle bouwstenen

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
  2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9.
  3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in de vijf addenda wikidocumenten:
Addenda - Raadplegen medicatieafspraak
Addenda - Raadplegen toedieningsafspraak
Addenda - Raadplegen medicatiegebruik
Addenda - Raadplegen verstrekkingsverzoek
Addenda - Raadplegen medicatieverstrekking
4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

  1. Voer alle scenario’s uit die zijn opgenomen in de volgende kwalificatiescripts:
Kwalificatiescript – Raadplegen medicatieafspraak
Kwalificatiescript – Raadplegen toedieningsafspraak
Kwalificatiescript – Raadplegen medicatiegebruik
Kwalificatiescript – Raadplegen verstrekkingsverzoek
Kwalificatiescript – Raadplegen medicatieverstrekking
2. Toon alle ontvangen bouwstenen in de juiste samenhang, per patiënt.


De patiënten zijn opgenomen als “scenario” in het hoofdstuk Tonen.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan, zoals omschreven in de afzonderlijke kwalificatiescripts, voor alle scenario’s uit:

  1. de technische uitgaande berichten én
  2. schermafdrukken.
Lever deze op in de aanleverformats:
Aanleverformat – Raadplegen medicatieafspraak
Aanleverformat – Raadplegen toedieningsafspraak
Aanleverformat – Raadplegen medicatiegebruik
Aanleverformat – Raadplegen verstrekkingsverzoek
Aanleverformat – Raadplegen medicatieverstrekking


3. Aanvullend op de schermafdrukken per afzonderlijk kwalificatiescript, dienen er ook schermafdrukken opgeleverd te worden waarin de samenhang tussen de verschillende bouwstenen zichtbaar is. Deze schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens in de juiste samenhang getoond worden aan de eindgebruiker en dienen gemaakt te worden nadat alle vijf de kwalificatiescripts zijn afgehandeld. De totale set is per patiënt gespecificeerd in Addenda - Raadplegen medicatiegegevens.
Lever deze op in:
Aanleverformat – Raadplegen medicatiegegevens alle bouwstenen

Tonen

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem kan omgaan met verschillende bouwstenen in dezelfde medicamenteuze behandeling, en deze in samenhang kan tonen. Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Scenario's

Patiënt Beschrijving
R. XXX_Dirksz Patiënt met meerdere medicamenteuze behandelingen
P. XXX_Bourgonje Patiënt met één medicamenteuze behandeling
R. XXX_Ruys Patiënt zonder medicamenteuze behandeling
R. XXX_Gobee Patiënt met wijzigingen binnen een medicamenteuze behandeling
J. XXX_Cnossen Patiënt met gestaakte en tijdelijk onderbroken medicatie
R. XXX_Strengersz Patiënt met meerdere medicamenteuze behandelingen met doseerschema’s en magistraal
J. XXX_Amaya Patiënt met meerdere medicamenteuze behandelingen met bouwstenen met specifieke inhoud
J. XXX_Kilkenny Patiënt met medicamenteuze behandeling o.b.v. OTC medicatie

Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 15 november 2018 Eerste versie voor MP9.0.6
2.0 1 februari 2019 Update addenda link. Addenda gegevens update naar MP9.0.7
2.1 26 september 2019 Kleine tekstuele aanpassing addenda/aanleverformat naamgeving. Verduidelijking aan te leveren materialen. Scenario nummering aangepast naar patiënt namen.
2.2 4 maart 2021 Hyperlinks toegevoegd