Gearchiveerde kwalificatiescripts en testmaterialen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Medicatieproces 9 versie 2.0.0 testmateriaal en kwalificatiescripts voor Kickstart

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor testdoeleinden en kwalificaties voor deelnemers aan de Kickstart.

Testmateriaal Medicatieproces 9 versie 2.0.0

Deze testgegevens worden aangeboden als voorbereiding op de kwalificatie.

Versie Systeemrol test Opmerking
Medicatievoorschrift (Sturen/Ontvangen)
9 2.0.0 TEST Voorschrift sturend systeem (MP-VOS)
9 2.0.0 TEST Voorschrift ontvangend systeem (MP-VOO)
Afhandelen medicatievoorschrift (Sturen/Ontvangen)
9 2.0.0 TEST Afhandelen voorschrift sturend systeem (MP-VAS)
9 2.0.0 TEST Afhandelen voorschrift ontvangend systeem (MP-VAO)
Voorstelgegevens (Sturen/Ontvangen)
9 2.0.0 TEST Voorstel medicatieafspraak sturend systeem (MP-VMS)
9 2.0.0 TEST Voorstel medicatieafspraak ontvangend systeem (MP-VMO)
9 2.0.0 TEST Antwoord voorstel medicatieafspraak sturend systeem (MP-VMO)
9 2.0.0 TEST Antwoord voorstel medicatieafspraak ontvangend systeem (MP-VMS)
9 2.0.0 TEST Voorstel verstrekkingsverzoek sturend systeem (MP-VVS)
9 2.0.0 TEST Voorstel verstrekkingsverzoek ontvangend systeem (MP-VVO)
9 2.0.0 TEST Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek sturend systeem (MP-VVO)
9 2.0.0 TEST Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek ontvangend systeem (MP-VVS)
Medicatiegegevens (Beschikbaarstellen/Raadplegen)
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieafspraak Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - medicatieafspraak Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - verstrekkingsverzoek Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - verstrekkingsverzoek Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - toedieningsafspraak Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - toedieningsafspraak Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieverstrekking Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - medicatieverstrekking Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatiegebruik Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - medicatiegebruik Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatietoediening Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - medicatietoediening Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - wisselend doseerschema Ook voor MedMij
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - wisselend doseerschema Ook voor MedMij
Medicatiegegevens (Sturen/Ontvangen)
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - medicatieafspraak
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - medicatieafspraak
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - verstrekkingsverzoek
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - verstrekkingsverzoek
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - toedieningsafspraak
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - toedieningsafspraak
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - medicatieverstrekking
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - medicatieverstrekking
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - medicatiegebruik
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - medicatiegebruik
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - medicatietoediening
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - medicatietoediening
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - wisselend doseerschema
9 2.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - wisselend doseerschema


Kwalificatiescripts Medicatieproces 9 versie 2.0.0

De bijbehorende checklist (xsl) kan de leverancier gebruiken als tool bij het opleveren van de benodigde materialen.

Nog niet beschikbaar.

Versie Systeemrol kwalificatie Opmerking Checklist
.
.

Medicatieproces 9 versie 2.0.0 bèta kwalificatiescripts en testmateriaal

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.

Pre-kwalificatie testgegevens Medicatieproces 9 versie 2.0.0 bèta

Deze testgegevens worden aangeboden als voorbereiding op de kwalificatie.

Versie Systeemrol test Opmerking
Medicatievoorschrift
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Voorschrift sturend/ontvangend systeem (MP-VOS/VOO) Voor testdoeleinden
Afhandelen medicatievoorschrift
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Afhandelen voorschrift sturend/ontvangend systeem (MP-VAS/VAO) Voor testdoeleinden
Voorstelgegevens
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Voorstel medicatieafspraak sturend/ontvangend systeem (MP-VMS/VMO) Voor testdoeleinden
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Voorstel verstrekkingsverzoek sturend/ontvangend systeem (MP-VVS/VVO) Voor testdoeleinden
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek sturend/ontvangend systeem (MP-VVO/VVS) Voor testdoeleinden
Medicatiegegevens
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - medicatieafspraak Voor testdoeleinden
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - verstrekkingsverzoek Voor testdoeleinden
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - toedieningsafspraak Voor testdoeleinden
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - medicatieverstrekking Voor testdoeleinden
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - medicatiegebruik Voor testdoeleinden
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - medicatietoediening Voor testdoeleinden
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - wisselend doseerschema Voor testdoeleinden
Medicatieoverzicht
MP9 2.0.0 bèta PRE-TEST Medicatieoverzicht beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MOB/MOR) Voor testdoeleinden


Medicatieproces 9.1.0 kwalificatiescripts en testmateriaal

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.

Kwalificatiescripts 9.1.0

De bijbehorende checklist (xls) kan de leverancier gebruiken als tool bij het opleveren van de benodigde materialen en om bij Nictiz aan te geven welke optionele scenario's van toepassing zijn.

Versie Systeemrol kwalificatie Opmerking
Voorschrift
9.1.0 Voorschrift sturend systeem (MP-VOS)
9.1.0 Voorschrift ontvangend systeem (MP-VOO)
Medicatiegegevens
9.1.0 Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieafspraak
9.1.0 Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - verstrekkingsverzoek