Verzamelbestand met functionele, technische en infrastructurele documentatie Medicatieproces 9 t.b.v. Kickstart

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Toelichting

In dit overzicht zijn de stappen van Medicatieoverdracht opgedeeld naar deelresultaten voor zover die behoren tot de scope van de Kickstart. Per deelresultaat is de relatie benoemd naar de functionele en technische documentatie d.m.v. linken naar de bronbestanden.
Verwijzingen naar de vertalingen tussen CDA en FHIR worden nog toegevoegd.
Het Wisselenddoseerschema is opgenomen in stap 3 Voorschrijven van het stappenplan.

Niet tot de scope van de Kickstart behoren:

 • informatie van de patiënt naar de zorgverlener vanuit een pgo;
 • het beschikbaarstellen van het Verstrekkingsverzoek aan zorgverleners (wel aan de patiënt);
 • het versturen van het Verstrekkingsverzoek (buiten de transactie VoorschriftSturen om) en de Medicatietoediening;
 • de transactie Medicatieoverzicht.

1.1 Afkortingen

Medicatiebouwstenen

MA - Medicatieafspraak
VV - Verstrekkingsverzoek
WDS - Wisselenddoseerschema
TA - Toedieningsafspraak
MVE - Medicatieverstrekking
MTD - Medicatietoediening
MGB - Medicatiegebruik
VVV - Voorstelverstrekkingsverzoek
AVVV - Antwoordvoorstelverstrekkingsverzoek
VMA - Voorstelmedicatieafspraak
AVMA - Antwoordvoorstelmedicatieafspraak

Toepassing

DR - digitaal receptenverkeer
MO - medicatieoverdracht
TL - toedienlijst
MM - MedMij

2 Brondocumenten

Alle brondocumenten zijn opgenomen op de landingspagina voor Kickstartdocumentatie.

3 Stap 0: Voorbereiding

3.1 Toelichting

Werkzaamheden in stap 0 Voorbereiding

4 Stap 3: Voorschrijven

4.1 Toelichting

De voorschrijver zorgt voor de medicatieafspraak (MA) richting de apotheker met of zonder verstrekkingsverzoek (VV). MA bevat ook de reden van voorschrijven en het voorschrift bevat informatie over nierfunctie, lengte en gewicht. Informatie over voorschrijven, inclusief stoppen en wijzigen van medicatie, is beschikbaar voor zorgverleners en patiënt. Vanaf nu zijn medicatieoverzicht en medicatiebewaking gebaseerd op medicatieafspraak en logistieke verstrekkingen.

Functioneel ontwerp: Voorschrijven (NL) | Prescribe (ENG)
Functioneel ontwerp: Zorgverlener stuurt laboratoriumresultaten naar andere zorgverlener

4.2 Relevante bouwstenen

 • Medicatieafspraak
 • Verstrekkingsverzoek
 • Lengte
 • Gewicht
 • Laboratoriumuitslag
 • Wisselenddoseerschema

4.3 Tabel

Resultaat gegevensuitwisseling op basis van bouwstenen MP9 DR MO TL MM Voorschrijver Verstrekker Toediener Patient Systeemrol Afk. Transactie HL7v3 FHIR Testscripts LSP specificaties LSP PvE
bron onvt bron ontv bron ontv bron ontv
Sturen Medicatieafspraak en/of Verstrekkingsverzoek met of zonder Laboratoriumuitslag, Lichaamsgewicht, Lichaamslengte door voorschrijver X X VoorschriftSturend MP-VOS Medicatievoorschrift: Sturen medicatievoorschrift Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieVoorschriftVerzendend PvE Versturend Systeem
LabResultaatSturend LAB-LRS Sturen Laboratoriumresultaten Organizer FHIR script LSP interacties: Sturen laboratoriumresultaten PvE Versturend Systeem
Ontvangen Medicatieafspraak en/of verstrekkingsverzoek met of zonder Laboratoriumuitslag, Lichaamsgewicht, Lichaamslengte door verstrekkers X X VoorschriftOntvangend MP-VOO Medicatievoorschrift: Ontvangen medicatievoorschrift Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieVoorschriftVerzendend PvE Ontvangend systeem
LabResultaatOntvangend LAB-LRO Ontvangen Laboratoriumresultaten Organizer FHIR script LSP Interacties: Sturen laboratoriumresultaten PvE Ontvangend systeem
Beschikbaarstellen van Medicatieafspraak door voorschrijver X X X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (MA) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieAfsprakenBron PvE Opleverend Systeem
Raadplegen van Medicatieafspraak door zorgverlener en patiënt X X X X X X X MedicatieGegevensRaadplegend (MA) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem
Beschikbaarstellen van Verstrekkingsverzoek door voorschrijver X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (VV) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: VerstrekkingsVerzoekenBron (MedMij) PvE Opleverend Systeem
Raadplegen van Verstrekkingsverzoek door patiënt X X MedicatieGegevensRaadplegend (VV) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens --- FHIR script --- PvE Opvragend Systeem
Sturen van Medicatieafspraak door voorschrijver X X X MedicatieGegevensSturend (MA) MP-MGS Medicatiegegevens: Sturen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen van Medicatieafspraak door zorgverlener X X X X X MedicatieGegevensOntvangend (MA) MP-MGO Medicatiegegevens: Ontvangen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensOntvangend PvE Ontvangend Systeem
Beschikbaarstellen Wisselenddoseerschema door zorgverlener X X X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (WDS) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: DoseerschemaBron PvE Opleverend Systeem
Raadplegen Wisselenddoseerschema door zorgverlener en patiënt X X X X X X X MedicatieGegevensRaadplegend (WDS) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem
Sturen WisselendDoseerSchema door zorgverlener X X X MedicatieGegevensSturend (WDS) MP-MGS Medicatiegegevens: Sturen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen WisselendDoseerSchema door zorgverlener X X X X X MedicatieGegevensOntvangend (WDS) MP-MGO Medicatiegegevens: Ontvangen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensOntvangend PvE Ontvangend Systeem

5 Stap 4: Verificatie en gebruiken

5.1 Toelichting

Zorgverleners maken een risico-inschatting of de medicatiegegevens gecontroleerd moeten worden. Deze medicatieverificatie wordt vastgelegd met medicatiegebruik, die ook de patiënt zelf kan vastleggen. Medicatiegebruik maakt inzichtelijk hoe de patiënt de medicatie gebruikt in relatie tot de gemaakte afspraak. Ook kunnen patiënt en zorgverlener gebruikte zelfzorgmedicatie vastleggen. Vanaf nu zijn medicatieoverzicht en medicatiebewaking mede gebaseerd op medicatiegebruik.

Functioneel ontwerp: Verificatie en gebruiken (NL) | Medication use (ENG)

5.2 Relevante bouwstenen

 • Medicatiegebruik

5.3 Tabel

Resultaat gegevensuitwisseling op basis van bouwstenen MP9 DR MO TL MM Voorschrijver Verstrekker Toediener Patient Systeemrol Afk. Transactie HL7v3 FHIR Testscripts LSP specificaties LSP PvE
bron onvt bron ontv bron ontv bron ontv
Beschikbaarstellen Medicatiegebruik door zorgverlener X X X X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (MGB) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGebruikBron PvE Opleverend Systeem
Raadplegen Medicatiegebruik door zorgverlener en patiënt X X X X X X MedicatieGegevensRaadplegend (MGB) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem
Sturen Medicatiegebruik door zorgverlener X X X X MedicatieGegevensSturend (MGB) MP-MGS Medicatiegegevens: Sturen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Medicatiegebruik door zorgverlener X X X X MedicatieGegevensOntvangend (MGB) MP-MGO Medicatiegegevens: Ontvangen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensOntvangend PvE Ontvangend Systeem

6 Stap 5: Verstrekken

6.1 Toelichting

Vanaf nu zijn medicatieoverzicht en medicatiebewaking mede gebaseerd op toedieningsafspraken.

Functioneel ontwerp: Verstrekken (NL) | Dispense (ENG)

6.2 Relevante bouwstenen

 • Toedieningsafspraak
 • Medicatieverstrekking
 • Voorstelverstrekkingsverzoek
 • Antwoordvoorstelverstrekkingsverzoek
 • Voorstelmedicatieafspraak
 • Antwoordvoorstelmedicatieafspraak

6.3 Tabel

Resultaat gegevensuitwisseling op basis van bouwstenen MP9 DR MO TL MM Voorschrijver Verstrekker Toediener Patient Systeemrol Afk. Transactie HL7v3 FHIR Testscripts LSP specificaties LSP PvE
bron onvt bron ontv bron ontv bron ontv
Sturen Toedieningsafspraak en eventueel Medicatieverstrekking door verstrekker X X VoorschriftAfhandelingSturend MP-VAS Afhandelen medicatievoorschrift: Sturen afhandeling medicatievoorschrift Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieVoorschriftAfhandelingVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Toedieningsafspraak en eventueel Medicatieverstrekking door voorschrijver X X VoorschriftAfhandelingOntvangend MP-VAO Afhandelen medicatievoorschrift: Ontvangen afhandeling medicatievoorschrift Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieVoorschriftAfhandelingOntvangend PvE Ontvangend Systeem
Beschikbaarstellen Toedieningsafspraak door verstrekker X X X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (TA) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: ToedieningsAfsprakenBron PvE Opleverend Systeem
Raadplegen Toedieningsafspraak door zorgverlener en patiënt X X X X X X X MedicatieGegevensRaadplegend (TA) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem
Beschikbaarstellen Medicatieverstrekking door verstrekker X X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (MVE) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieVerstrekkingenBron PvE Opleverend Systeem
Raadplegen Medicatieverstrekking door zorgverlener en patiënt X X X X X X MedicatieGegevensRaadplegend (MVE) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem
Sturen Toedieningsafspraak door verstrekker X X X MedicatieGegevensSturend (TA) MP-MGS Medicatiegegevens: Sturen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Toedieningsafspraak door zorgverlener X X X X X MedicatieGegevensOntvangend (TA) MP-MGO Medicatiegegevens: Ontvangen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensOntvangend PvE Ontvangend Systeem
Sturen Medicatieverstrekking door verstrekker X X X MedicatieGegevensSturend (MVE) MP-MGS Medicatiegegevens: Sturen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Medicatieverstrekking door zorgverlener X X X X X MedicatieGegevensOntvangend (MVE) MP-MGO Medicatiegegevens: Ontvangen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensOntvangend PvE Ontvangend Systeem
Sturen Voorstelverstrekkingsverzoek door zorgverlener X X X X VoorstelVerstrekkingsverzoekSturend MP-VVS Voorstelgegevens: Sturen voorstel verstrekkingsverzoek Organizer FHIR script LSP Interacties: VoorstelVerstrekkingsverzoekVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Voorstelverstrekkingsverzoek door voorschrijver X X VoorstelVerstrekkingsverzoekOntvangend MP-VVO Voorstelgegevens: Ontvangen voorstel verstrekkingsverzoek Organizer FHIR script LSP Interacties: VoorstelVerstrekkingsverzoekOntvangend PvE Ontvangend Systeem
Sturen Antwoordvoorstelverstrekkingsverzoek door voorschrijver X X AntwoordVoorstelVerstrekkingsverzoekSturend MP-VVO Voorstelgegevens: Sturen antwoord voorstel verstrekkingsverzoek Organizer FHIR script LSP Interacties: AntwoordVoorstelVerstrekkingsverzoekVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Antwoordvoorstelverstrekkingsverzoek door zorgverlener X X X X AntwoordVoorstelVerstrekkingsverzoekOntvangend MP-VVS Voorstelgegevens: Ontvangen antwoord voorstel verstrekkingsverzoek Organizer FHIR script LSP Interacties: AntwoordVoorstelVerstrekkingsverzoekOntvangend PvE Ontvangend Systeem
Sturen Voorstelmedicatieafspraak door zorgverlener X X X X VoorstelMedicatieafspraakSturend MP-VMS Voorstelgegevens: Sturen voorstel medicatieafspraak Organizer FHIR script LSP Interacties: VoorstelMedicatieafspraakVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Voorstelmedicatieafspraak door voorschrijver X X VoorstelMedicatieafspraakOntvangend MP-VMO Voorstelgegevens: Ontvangen voorstel medicatieafspraak Organizer FHIR script LSP Interacties: VoorstelMedicatieafspraakOntvangend PvE Ontvangend Systeem
Sturen Antwoordvoorstelmedicatieafspraak door voorschrijver X X AntwoordVoorstelMedicatieafspraakSturend MP-VMO Voorstelgegevens: Sturen antwoord voorstel medicatieafspraak Organizer FHIR script LSP Interacties: AntwoordVoorstelMedicatieafspraakVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Antwoordvoorstelmedicatieafspraak door zorgverlener X X X X AntwoordVoorstelMedicatieafspraakOntvangend MP-VMS Voorstelgegevens: Ontvangen antwoord voorstel medicatieafspraak Organizer FHIR script LSP Interacties: AntwoordVoorstelMedicatieafspraakOntvangend PvE Ontvangend Systeem

7 Stap 6: Toedienen

7.1 Toelichting

Toedieners beschikken over digitale toedienlijsten. Voor toedieners zijn direct beschikbaar: wijzigingen in medicatie, ook die zonder verstrekking, en informatie van de trombosedienst. De toediener registreert toegediende medicatie of de afwijking en stelt de informatie beschikbaar voor zorgverleners en patiënt.

Functioneel ontwerp: Toedienen (NL) | Administer (ENG)

7.2 Relevante bouwstenen

 • Medicatietoediening

7.3 Tabel

Resultaat gegevensuitwisseling op basis van bouwstenen MP9 DR MO TL MM Voorschrijver Verstrekker Toediener Patient Systeemrol Afk. Transactie HL7v3 FHIR Testscripts LSP specificaties LSP PvE
bron onvt bron ontv bron ontv bron ontv
Raadplegen Medicatiegegevens (Medicatieafspraak, Wisselenddoseerschema, Toedieningsafspraak, Medicatietoediening) door toediener (beschikbaar stellen wordt gerealiseerd in voorgaande stappen) X X MedicatieGegevensRaadplegend (MA, WDS, TA, MTD) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script(MA) script(WDS) script(TA) script(MTD) LSP interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem
Beschikbaarstellen Medicatietoediening door zorgverlener X X X X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (MTD) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieToedieningenBron PvE Opleverend Systeem
Raadplegen Medicatietoediening door zorgverlener en patiënt X X X X X X X MedicatieGegevensRaadplegend (MTD) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem

8 Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 28-02-2022 Scope Kickstart verduidelijkt in toelichting
1.1 02-06-2022 Linkjes van kolommen Stap, Transactie, HL7v3 en Testscripts ge-update naar MP9 2.0.0
1.2 15-06-2022 Linkjes naar VZVZ ART-DECOR ge-update
2.0 16-06-2022 Linkjes van kolom FHIR ge-update naar MP9 2.0.0
2.1 12-07-2022 Excel omgezet in deze wiki
2.2 01-08-2022 HL7v3 template linkjes correctie BITS MP-713
2.3 01-09-2022 Brondocumenten verplaatst naar landingspagina voor Kickstartdocumentatie, toevoeging stap 0 en toevoeging linkjes naar Lab (in stap 3)
2.3.1 24-10-2022 Typefout gecorrigeerd (labb->lab)
2.4 18-01-2023 LSP PvE ge-update van februari 2022 naar september 2022 versie