Verwijzing naar documentatie Medicatieproces 9 tbv Kickstart

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Voor een overzicht van relevante wiki-pagina's voor Medicatieproces zie Landingspagina_Medicatieproces

1 Toelichting

In dit overzicht zijn de stappen van Medicatieoverdracht opgedeeld naar deelresultaten voor zover die behoren tot de scope van de Kickstart. Per deelresultaat is de relatie benoemd naar de functionele en technische documentatie d.m.v. linken naar de bronbestanden.
Verwijzingen naar de vertalingen tussen CDA en FHIR worden nog toegevoegd.
Het Wisselenddoseerschema is opgenomen in stap 3 Voorschrijven van het stappenplan.

Niet tot de scope van de Kickstart behoren:

 • informatie van de patiënt naar de zorgverlener vanuit een pgo;
 • het beschikbaarstellen van het Verstrekkingsverzoek aan zorgverleners (wel aan de patiënt);
 • het versturen van het Verstrekkingsverzoek (buiten de transactie VoorschriftSturen om) en de Medicatietoediening;
 • de transactie Medicatieoverzicht.

1.1 Afkortingen

Medicatiebouwstenen

MA - Medicatieafspraak
VV - Verstrekkingsverzoek
WDS - Wisselenddoseerschema
TA - Toedieningsafspraak
MVE - Medicatieverstrekking
MTD - Medicatietoediening
MGB - Medicatiegebruik
VVV - Voorstelverstrekkingsverzoek
AVVV - Antwoordvoorstelverstrekkingsverzoek
VMA - Voorstelmedicatieafspraak
AVMA - Antwoordvoorstelmedicatieafspraak

Toepassing

DR - digitaal receptenverkeer
MO - medicatieoverdracht
TL - toedienlijst
MM - MedMij

2 Brondocumenten

Kwaliteitsstandaard: richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten
NEN7503
Landingspagina informatiestandaard Medicatieproces 9
Programma van eisen LSP (bèta)

3 Stap 3: Voorschrijven

3.1 Toelichting

De voorschrijver zorgt voor de medicatieafspraak (MA) richting de apotheker met of zonder verstrekkingsverzoek. MA bevat ook de reden van voorschrijven en het voorschrift bevat informatie over nierfunctie, lengte en gewicht. Informatie over voorschrijven, inclusief stoppen en wijzigen van medicatie, is beschikbaar voor zorgverleners en patiënt. Vanaf nu zijn medicatieoverzicht en medicatiebewaking gebaseerd op medicatieafspraak en logistieke verstrekkingen.

Functioneel ontwerp: Voorschrijven (NL) | Prescribe (ENG)

3.2 Relevante bouwstenen

 • Medicatieafspraak
 • Verstrekkingsverzoek
 • Lengte
 • Gewicht
 • Laboratoriumuitslag
 • Wisselenddoseerschema

3.3 Tabel

Resultaat gegevensuitwisseling op basis van bouwstenen MP9 DR MO TL MM Voorschrijver Verstrekker Toediener Patient Systeemrol Afk. Transactie HL7v3 FHIR Testscripts LSP specificaties LSP PvE
bron onvt bron ontv bron ontv bron ontv
Sturen Medicatieafspraak en/of Verstrekkingsverzoek met of zonder Laboratoriumuitslag, Lichaamsgewicht, Lichaamslengte door voorschrijver X X VoorschriftSturend MP-VOS Medicatievoorschrift: Sturen medicatievoorschrift CDA FHIR script LSP Interacties: MedicatieVoorschriftVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Medicatieafspraak en/of verstrekkingsverzoek met of zonder Laboratoriumuitslag, Lichaamsgewicht, Lichaamslengte door verstrekkers X X VoorschriftOntvangend MP-VOO Medicatievoorschrift: Ontvangen medicatievoorschrift CDA FHIR script LSP Interacties: MedicatieVoorschriftVerzendend PvE Ontvangend Systeem
Beschikbaarstellen van Medicatieafspraak door voorschrijver X X X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (MA) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieAfsprakenBron PvE Opleverend Systeem
Raadplegen van Medicatieafspraak door zorgverlener en patiënt X X X X X X X MedicatieGegevensRaadplegend (MA) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem
Beschikbaarstellen van Verstrekkingsverzoek door voorschrijver X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (VV) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: VerstrekkingsVerzoekenBron (MedMij) PvE Opleverend Systeem
Raadplegen van Verstrekkingsverzoek door patiënt X X MedicatieGegevensRaadplegend (VV) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens FHIR script PvE Opvragend Systeem
Sturen van Medicatieafspraak door voorschrijver X X X MedicatieGegevensSturend (MA) MP-MGS Medicatiegegevens: Sturen medicatiegegevens CDA FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen van Medicatieafspraak door zorgverlener X X X X X MedicatieGegevensOntvangend (MA) MP-MGO Medicatiegegevens: Ontvangen medicatiegegevens CDA FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensOntvangend PvE Ontvangend Systeem
Beschikbaarstellen Wisselenddoseerschema door zorgverlener X X X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (WDS) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: DoseerschemaBron PvE Opleverend Systeem
Raadplegen Wisselenddoseerschema door zorgverlener en patiënt X X X X X X X MedicatieGegevensRaadplegend (WDS) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem
Sturen WisselendDoseerSchema door zorgverlener X X X MedicatieGegevensSturend (WDS) MP-MGS Medicatiegegevens: Sturen medicatiegegevens CDA FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen WisselendDoseerSchema door zorgverlener X X X X X MedicatieGegevensOntvangend (WDS) MP-MGO Medicatiegegevens: Ontvangen medicatiegegevens CDA FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensOntvangend PvE Ontvangend Systeem

4 Stap 4: Verificatie en gebruiken

4.1 Toelichting

Zorgverleners maken een risico-inschatting of de medicatiegegevens gecontroleerd moeten worden. Deze medicatieverificatie wordt vastgelegd met medicatiegebruik, die ook de patiënt zelf kan vastleggen. Medicatiegebruik maakt inzichtelijk hoe de patiënt de medicatie gebruikt in relatie tot de gemaakte afspraak. Ook kunnen patiënt en zorgverlener gebruikte zelfzorgmedicatie vastleggen. Vanaf nu zijn medicatieoverzicht en medicatiebewaking mede gebaseerd op medicatiegebruik.

Functioneel ontwerp: Verificatie en gebruiken (NL) | Medication use (ENG)

4.2 Relevante bouwstenen

 • Medicatiegebruik

4.3 Tabel

Resultaat gegevensuitwisseling op basis van bouwstenen MP9 DR MO TL MM Voorschrijver Verstrekker Toediener Patient Systeemrol Afk. Transactie HL7v3 FHIR Testscripts LSP specificaties LSP PvE
bron onvt bron ontv bron ontv bron ontv
Beschikbaarstellen Medicatiegebruik door zorgverlener X X X X X MedicatieGegevensBeschikbaarstellend (MGB) MP-MGB Medicatiegegevens: Beschikbaarstellen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP interacties: MedicatieGebruikBron PvE Opleverend Systeem
Raadplegen Medicatiegebruik door zorgverlener en patiënt X X X X X X MedicatieGegevensRaadplegend (MGB) MP-MGR Medicatiegegevens: Raadplegen medicatiegegevens Organizer FHIR script LSP Interacties: MedicatieGegevensOpvragend PvE Opvragend Systeem
Sturen Medicatiegebruik door zorgverlener X X X X MedicatieGegevensSturend (MGB) MP-MGS Medicatiegegevens: Sturen medicatiegegevens CDA FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensVerzendend PvE Versturend Systeem
Ontvangen Medicatiegebruik door zorgverlener X X X X MedicatieGegevensOntvangend (MGB) MP-MGO Medicatiegegevens: Ontvangen medicatiegegevens CDA FHIR script LSP interacties: MedicatieGegevensOntvangend PvE Ontvangend Systeem